Contoh Surat Kuasa Istimewa Ikrar Talak | SUGALILAWYER.COM - SUGALILAWYER.COM
Menu
Punya Masalah Hukum ?....Konsultasikan Dengan Kami Via WhatsApp Service 081312033333

Contoh Surat Kuasa Istimewa Ikrar Talak

Mar
07
2022
by : Sugali, SH, MH. Posted in : Blog, Contoh Surat

Ex. Pasal 70 ayat ( 4 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

SURAT KUASA ISTIMEWA

(MENJATUHKAN TALAK)

 

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua satu, telah datang menghadap saya KUSNA SUPRIATNO, S.H. Panitera Pengadilan Agama Sumber, telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :

 

Nama : ……………………   ( Prinsipal )
Umur :  …..  tahun
Agama :  Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : ……………………….. ( tulis secara lengkap )

 

Telah memberikan kuasa / mewakilkan kepada seorang laki – laki :

 

Nama : ………
Umur :  …..  tahun
Agama :  Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : …………………………….. ( tulis secara lengkap )

 

 

K  H  U  S  U  S

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Pemohon untuk datang menghadap sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor …./Pdt.G/ 2021/ PA.Sbr., untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama:

DEMI K binti KOSIM

Dengan Ucapan Sighat Talak sebagai berikut :

Saya ………………………………… Penerima Kuasa yang telah menerima taukil dari Pemohon HASANUDIN bin ACIM, bertindak untuk dan atas nama Pemohon  HASANUDIN bin ACIM.

Dengan ini saya menjatuhkan talak Pemohon satu raj’i yang pertama terhadap Termohon sebagai isterinya yang bernama ;

ZUBAEDAH BINTI ZABIDI

Demikian Surat Kuasa Istimewa menjatuhkan talak ini saya buat mengingat sumpah jabatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah saya bacakan serta jelaskan maksud isi surat kuasa tersebut di atas kepada para penghadap dan setelah itu para penghadap membubuhkan tanda tangan di hadapan saya .

Pengadilan Agama Sumber,

                                                                            Panitera,

…………………………………………, SH.

Yang menghadap  :

Pemberi Kuasa

 

Meterai Rp 10.000,-

 

Nama lengkap.

 

Penerima Kuasa,

 

 

 

Nama lengkap

artikel lainnya Contoh Surat Kuasa Istimewa Ikrar Talak

Saturday 9 April 2022 | Blog

Pengertian Mediasi – Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak…

Monday 7 March 2022 | Blog, Contoh Surat

CONTOH KHUSUS PERCERAIAN   SURAT KUASA ISTIMEWA ( MEDIASI )   Yang bertanda tangan di bawah…

Thursday 10 March 2022 | Blog, Hukum Pidana

Keterbatasan Hukum Pidana, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hampir selalu…

Friday 11 March 2022 | Blog, Catatan Hukum

Batasan Kekuasaan Kehakiman – Dengan kata lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan,…

Jl. Galaksi 1 No. 8 LobuntaLand, Banjarwangunan, Mundu, Cirebon JAWA BARAT 45173
0231-8512010
081312033333
sugalilawyer@gmail.com